„Trupul meu este adevărata hrană, iar sângele meu este adevărata băutură”.(In 6,55)