„Secerișul este mare, însă lucrătorii sunt puțini” (Mt 9,37)