„Secerișul este mare, însă lucrătorii sunt puțini”. (Lc10,2)