„Secerișul este mare, însă lucrătorii sunt puțin”. (Lc 10,2)