Sărăcia, nu din obligaţie, ci din iubire faţă de Isus.