Să se mediteze asupra vieţii şi pătimirii lui Isus Cristos.