Să se facă munca cu aceeaşi sârguinţă cu care ar trebui să se facă pentru însuţi Isus.