Să nu faceţi niciodată nimic cu scopul de a primi laudă