Să ne unim, din dragoste, cu suferinţa lui Isus în folosul Bisericii