Să fie în această Casă o mare devoţiune pentru sufletele din purgator.