„Prin statornicia voastră vă veți mântui sufletele”. (Lc 21,19)