„Pregătiţi calea Domnului, drepte faceţi cărările lui!” (Mc 1, 4)