„Nu faceţi casa Tatălui meu casă de negustorie!” (In.2,17)