„Nu am venit să desfiițez Legea sau Profeții, ci să împlinesc”. (Mt 5,17)