„Mi-a făcut lucruri mari Cel Atotputernic” (Lc. 1,49)