„Mergând în toată lumea,predicați evanghelia la toată făptura”. (Mc 16,15)