„Mergând în toată lumea, predicați evanghelia la toată făptura!” (Mc 16,15)