” Marta, Marta, pentru multe te mai îngrijești și te frămânți”. (Lc 10,41)