„Mângăietorul, pe care îl va trimite Tatăl, vă va învăța toate”.(In 14,26)