„Lucrați, nu pentru hrana pieritoare, ci pentru hrana care rămâne spre viața veșnică!”. (In 6,27)