„Luați mina de la dânsul și dați-o celui care are zece mine”. (Lc 19,24)