„Isuse, Fiul lui David, îndură-te de mine!” (Lc 18,38)