„Isus trecea prin cetăți și sate, predicând și ducând vestea cea bună”. (Lc 8,1)