„Învăţătorule, ce trebuie să fac ca să moştenesc viaţa veşnică?” (Lc.10,26)