„În lume veți avea necazuri; însă curaj, au am învins lumea!” (In 16,33)