„Iată cu adevărat un israelit în care nu este viclenie!”. (In 1,47)