„ Feriţi-vă de aluatul fariseilor, care este ipocrizia.” (Lc.12,2)