„Fericiţi cei persecutați din cauza dretății”. (Mt 5,10)