„Eu însă vă spun: să nu vă împotriviţi celui rău”. (Mt 5,39)