„Duhul adevărului vă va călăuzi în tot adevărul”. (In 16,13)