Din Cuvântul lui Dumnezeu scoateți mereu vreun bine