„Dacă tu ai fi cunoscut în ziua aceasta calea spre pace!”(Lc 19,42)