„Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele”.(In 14,15)