„Dacă îmi slujește cineva, Tatăl îl va cinsti”. (In 12,26)