„Dacă fratele tău păcătuiește, mustră-l, iar dacă se convertește iartă-l!” (Lc 17,3)