„Dacă Fiul vă va elibera, veți fi într-adevar liberi”. (In 8,36)