„Dacă cineva va păzi cuvântul meu, nu va vedea moartea în veci”. (In8,5)