„Cristos trebuia să sufere şi să învie ”. (Lc 24,46)