„Credeți că am venit să aduc pece pe pământ?” (Lc 12, 52)