„Cine nu-şi poartă crucea şi nu vine după mine nu poate fi discipolul meu.” (Lc.14,28)