„Cel mai mic dintre voi toți, acela este mare”. (Lc 9,48)