” Cei drepți vor străluci ca soarele în împărăția Tatălui”. (Mt 13,43)