„Căci dacă voi iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru ceresc vă va ierta”. (Mt 6,14)