Bucuria desăvârșită

Acesta a fost numele cursului de formare pentru noi, surorile care facem parte din așa numita „vârstă a înțelepciunii”, curs pe care l-a ținut Pr. Eugen Blăjuț. Cursul a început vineri 28 mai la Hălăucești cu rugăciunea vesperelor. În timpul  rugăciunii Părintele a făcut o introducere explicând evanghelia smochinului neroditor. Sâmbătă ne-a făcut două meditații: una dimineața și una după-amiază. Ca și exemplu de bucurie desăvârșită a ales să ne prezinte viața Sf. Francisc care era veselia tineretului de vârsta lui, înainte de convertirea sa. După convertire a menținut această stare în timpul întregii sale vieți, în alegerea modului de a trai.

Din această descriere am putut trage concluzia că bucuria nu constă în a avea de toate pe acest pământ ci este o bucurie supranaturală care izvorăște din viața trăită în unire intimă cu Dumnezeu și că această bucurie nu poate să fie învinsă de nimic, nici chiar de suferință. Sf. Francisc chiar și când era în agonie, era vesel și cerea fraților să cânte laude lui Dumnezeu.

Duminică după prânz am făcut un pelerinaj la Sanctuarul Fericitei Veronica Antal unde ne-am rugat ca ea să mijlocească pentru noi haruri și am adus laude  lui Dumnezeu pentru minunile săvârșite în viața Fericitei Veronica. Ne-am bucurat mult de această ieșire întru-cât unele surori încă nu reușiseră să ajungă la acest sanctuar.

Mulțumim din suflet pentru aceste zile, pentru revărsarea harului dumnezeiesc asupra noastră. Mulțumim și pentru această inițiativă de care dorim să ne bucurăm și în anii viitori dacă vom mai trăi. Am fost mulțumite și de relator.

Pace și bine!

 Sr. Rosa Pal