„Aveți grijă de voi înșivă, ca nu cumva inimile voastre să se îngreuieze” (Lc 21,34)