„Așa cum se adună neghina și se arde în foc, tot așa va fi la sfârșitul lumii”.(Mt 13,40)