AL IV- LEA CAPITUL PROVINCIAL: 7 – 8 iulie 2021

În ziua de 7 iulie lucrările capitulare au continuat cu ultima parte  în care s-au făcut diferitele programări. Astăzi 8 iulie ziua a început cu rugăciunea laudelor după care s-a continuat cu aprobarea proiectului cvadrienal. Capitulul s-a încheiat cu imnul „Te Deum” mulțumindu-i Domnului pentru lucrările minunate pe care le-a înfăptuit și continuă să le înfăptuiască în viața Provinciei noastre, implorăm lumina și binecuvântarea Sa pentru noul guvern provincial și pentru fiecare soră Franciscană Misionară de Assisi, pentru ca să poată păși cu bucurie pe urmele lui Cristos, sărac și răstignit, mărturisind iubirea Sa spre binele omenirii și răspândirea Împărăției Sale.

Fiecare soră se întoarce în propria comunitate plină de entuziasm și bucurie cu dorința de a trăi noutatea descoperită, împreună cu surori din comunitate.

Vă mulțumim tuturor celor care ne-au însoțit cu rugăciune și îl rugăm pe Domnul să vă copleșească cu harurile sale.