„Adevăr vă spun, nici un semn nu va fi dat generației acesteia”. (Mc 8,12)