„Adevăr vă spun: greu va intra un bogat în împărăția cerurilor”. (Mt 19,23)