„Adevăr vă spun că nici un profet nu este acceptat în patria sa”. (Lc 4,24)